1. ÜNİTE: MANTIK

A. Önermeler ve Bileşik Önermeler

 1. Önermeler
 2. Bileşik Önermeler
 3. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
 4. Açık Önermeler ve Niceleyiciler
 5. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2. ÜNİTE: KÜMELER

A. Kümelerde Temel Kavramlar

 1. Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar
 2. Alt Küme
 3. Eşit Kümeler

B. Kümelerde İşlemler


3. ÜNİTE: DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

A. Sayı Kümeleri

B. Bölünebilme Kuralları

C. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

D. Üslü İfadeler ve Denklemler

 • Üslü İfade İçeren Denklemler
 • Köklü İfade İçeren Denklemler

E. Denklem ve Eşitsizlikler İle İlgili Uygulamalar

 • Oran ve Orantı Kavramı İle İlgili Problemler
 • Denklem ve Eşitsizlikler İle İlgili Problemler

Mantık konusu 9. sınıf matematik müfredatında ilk konudur. Bu konu ile ilgili Tyt Matematik Sınavında soru gelebilmektedir.

Soru: “En az bir doğal sayı negatiftir.” önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı doğal sayılar negatif değildir.
B) Tüm doğal sayılar pozitiftir.
C) Tüm doğal sayılar pozitif veya sıfırdır.
D) Bazı doğal sayılar pozitiftir.
E) Her doğal sayı pozitiftir.

Soru: “Bütün kanatlı hayvanlar uçabilir ise bazı dört ayaklı hayvanlar yüzemez.”
önermesinin karşıtının değili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün dört ayaklı hayvanlar yüzer ve bazı kanatlı hayvanlar uçamaz.
B) Bazı dört ayaklı hayvanlar yüzer veya bazı kanatlı hayvanlar uçamaz.
C) Bazı dört ayaklı hayvanlar yüzemez ve bazı kanatlı hayvanlar uçamaz.
D) Bütün dört ayaklı hayvanlar yüzemez ve bütün kanatlı hayvanlar uçar.
E) Bazı dört ayaklı hayvanlar yüzemez veya bütün kanatlı hayvanlar uçar.

Soru: p: Her x elemanıdır Z, x2 > 3
önermesinin sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her tam sayı, 3’ten büyüktür.
B) Bazı tam sayılar, 3’ten büyüktür.
C) Bazı tam sayıların karesi 3’ten büyüktür.
D) Her tam sayı, karesinden daha büyüktür.
E) Her tam sayının karesi 3’ten büyüktür.

Soru: “Her insan yürür veya bazı kediler koşar.” önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Her insan yürür ve bazı kediler koşar.”
B) “Her insan yürür veya her kedi koşar.”
C) “Bazı insanlar yürür ve bazı kediler koşmaz.”
D) “Bazı insanlar yürümez veya her kedi koşmaz.”
E) “Bazı insanlar yürümez ve her kedi koşmaz.”

Soru: “Bir dörtgenin karşılıklı iki kenarı paralel ise bu dörtgen bir yamuktur.”
önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir dörtgen yamuk ise karşılıklı iki kenarı paraleldir.
B) Bir dörtgen yamuk değilse karşılıklı iki kenarı paraleldir.
C) Bir dörtgen yamuk ise karşılıklı iki kenarı paralel değildir.
D) Bir dörtgen yamuk değilse karşılıklı iki kenarı paralel değildir.
E) Bir dörtgen yamuk ve karşılıklı iki kenarı paralel ise paralelkenardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi