10 ile Bölünebilme: Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 ise, bu sayı 10 ile tam bölünür. Bir sayının birler basamağındaki rakamlar kaç ise, bu sayı 10 ile bölündüğünde kalan odur.
12720 sayısı 10 ile lam bölünür, (çünkü birler basamağındaki rakam sıfır) 4926 sayısı 10 ile bölündüğünde kalan 6 dır.
ÖRNEK: Dört basamaklı 273A sayısının 23 fazlası 10 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, 273A sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
Çözüm: 273A sayısının 23 fazlası 10 ile tam bölünüyorsa 273A sayısı ile 23 toplandığından birler basamağı 0 olur. Bunun gerçekleşmesi için A= 7 olmalıdır. 2737 sayısının rakamları toplamı 2 + 7 + 3 + 7 = 19 olduğundan bu sayının 9 ile bölümünden kalan 1 dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi