Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Kümelerde İşlemler

Kümelerde Kesişim İşlemi

Kümelerde Birleşim İşlemi

Birleşim ve Kesişim İşlemleri Soruları ve Çözümleri

Kümelerde Fark İşlemi

Kümelerde Tümleme İşlemi

Fark ve Tümleme İşlemleri Soruları ve Çözümleri

Küme İşlemleri ile Sembolik Mantık Arasındaki İlişki

Küme İşlemleri ile Sembolik Mantık Arasındaki İlişki Soruları ve Çözümleri

Küme Problemleri

Soru: 43 kişilik bir grupta futbol, voleybol, basketbol sporlarını yapan ve hiç spor yapmayanlar vardır. Bu sporlardan yalnızca ikisini yapan 20, üçünü de yapan 9, hiçbirini yapmayan 4 kişidir. Buna göre yalnızca bir spor yapan kaç kişidir?
A)8 B)9 C)12 D)10 E)11

Soru: A, B, C oyunlarından en az birini oynayanların olduğu bir toplulukta üç oyunu oynayan 5 kişidir. Sadece bir oyun oynayanlar üçünü de oynayanların 4 katıdır. A oynayan 13, B oynayan 10 ve C oynayan 22 kişidir. Buna göre sadece iki oyun oynayan kaç kişidir?
A)5 B)6 C)7 D)4 E)3

Soru: Bir sınıfta tarih ve coğrafya derslerinden başarılı öğrenciler vardır. Sadece coğrafyadan başarılı olanlar sadece tarihten başarılı olanların 5 katıdır. Coğrafyadan başarılı olanlar tarihten başarılı olanların iki katıdır. Sınıf mevcudu 36 dır. Buna göre kaç kişi tarihten başarılıdır?
A)12 B)13 C)14 D)15 E)16

Soru: Bir toplulukta A,B,C dillerinden A ve B bilen, B ve C bilen, bir de sadece bir dil bilenler vardır. 40 kişilik bu toplulukta sadece bir dil bilenler iki dil bilenlerin 3 katıdır. Buna göre B dilini bilen en az kaç kişidir?
A)10 E)11 C)12 D)13 E)14

Soru: 52 kişilik bir toplulukta 20 kişi kedi besliyor, 19 kişi köpek beslemiyor. Kedi ve köpekten en az birini besleyenlerin sayısı 35 tir. Buna göre, kedi ve köpekten yalnız birini besleyen kaç kişi vardır?
A) 17 B) ıs c) 19 D) 20 E) 21

Soru: 40 kişilik bir toplulukta 16 kişi futbol, 9 kişi futbol ve basketbol, 12 kişi yalnız basketbol, 10 kişi de yalnızca voleybol oynayabiliyor. Voleybol oynayanlar diğer iki sporu da oynamamaktadır. Bu sporlardan en çok birini oynayan kaç kişi vardır?
A) 37 B) .'36 C) 32 D) 31 E) 30

Soru: Bir hayvanat bahçesinde fıstık veya fındıktan yalnız birini yiyen maymunların sayısı 28, en az birini yiyenlerin sayısı 34, en çok birini yiyenlerin sayısı 35 dir. Buna göre kaç maymun vardır?
A) 50 B) 48 C) 46 D) 44 E) 42

Soru: Bir topluluğun %701 cep telefonu, %40'ı tablet bilgisayar kullanıyor. Sadece tablet bilgisayar kullananlar 15 kişidir. Buna göre, toplulukta kaç kişi vardır?
A) 55 B) 53 C) 52 D) 51 E) 50

Soru: Pilavı seven herkesin ayran içtiği bir restoranda pilav sevenlerin sayısı sadece ayran içenlerin sayısının 2 katından 3 eksiktir. Pilav sevmeyen ve ayran içmeyenlerin sayısı pilav sevenlerden 4 fazladır. Restoranda 33 kişi vardır. Buna göre, sadece ayran içen kaç kişi vardır?
A)10 B)9 C)7 D)5 E)3

Soru: En çok iki oyunun oynandığı 54 kişilik bir toplulukta A,B,C oyunlarından yalnız bir oyun oynayanlar hiç oyun oynamayanların 3 katıdır. En az bir oyun oynayanlar en çok bir oyun oynayanların 2 katıdır. Buna göre, hiç oyun oynamayan kaç kişidir?
A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

Soru: A ve B dergilerinden en çok birini okuyanların olduğu bir toplulukta A yı okumayan 20 kişi, B yi okumayan 28 kişi vardır. Dergi okuyan toplam 38 kişidir. Buna göre, hiç dergi okumayan kaç kişidir?
A)8 B)7 C)6 D)5 E)4

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi