11 ile Bölünebilme: Bir sayının 11 ile bölümünden kalanı bulmak için bu sayının rakamları sağdan sola doğru sırasıyla +, -, +, -, ... ile işaretlenip toplanır. Bu toplamın 11 ile bölümünden kalan, o sayının 11 ile bölümünden kalana eşittir. ABCDE sayısının 11 ile bölümünden kalan E - D + C - B + A işleminin sonucu negatif ise, bu değere pozitif oluncaya dek 11 eklenir. En son bulunan değerin 11 e bölümünden kalan ABCDE sayısının 11 e bölümünden kalana eşittir.
ÖRNEK: 91728 sayısının 11 e bölümünden kalan 8 - 2 + 7 - 1 + 9 = 21 sayısının 11 e bölümünden kalandır, yani 10 dur.
ÖRNEK: 18394 sayısının 11 e bölümünden kalanı bulalım.
Çözüm: 4 - 9 + 3 - 8 + 1 = -9 < 0 olduğundan -9 a 11 eklenir. -9 + 11 = 2 olduğundan 18394 sayısının 11 e bölümünden kalan 2 dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi