Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Denklem ve Eşitsizlikler

Aralık Kavramı Çözümlü Sorular

Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı iki noktanın arasındaki tüm gerçek sayıların oluşturduğu alt kümeye aralık adı verilir. Aralıklar, uç noktaların verilen kümeye dahil edilip edilmemesine bağlı olarak isimlendirilir. a küçüktür b olmak üzere, uç noktaları a ve b olan aralıklar [a,b], (a,b), [a,b), (a,b] ifadelerinden biriyle gösterilir.

Açık Aralık: Uç noktaların aralığa dahil edilmediği kümelere açık aralık denir. A = {x | a küçüktür x küçüktür b ve a ile b gerçek sayı} kümesi bir açık aralık belirtir. Buralık (a,b) ile gösterilir, Sayı doğrusu üzerinde gösterilirken a ve b noktaları içi boş olarak işaretlenir.
Kapalı Aralık: Uç noktaların her ikisinin de aralığa dahil edildiği kümelere kapalı aralık denir. A = {x | a küçük eşit x küçük eşit b ve a ile b gerçek sayı} kümesi kapalı aralık belirtir. Bu aralık [a,b] ile gösterilir. Bu aralık sayı doğrusu üzerinde gösterilirken a ve b noktaları içi taralı noktalar ile gösterilir.
Yarı Açık Aralık: Uç noktalardan birinin aralığa dahil edilmediği a küçüktür x küçük eşit b veya a küçük eşit x küçüktür b biçiminde ifade edilen kümelere yarı açık aralık denir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi