5 ile Bölünebilme: Birler basamağı 0 ya da 5 olan doğal sayılar 5 ile tam bölünür. Bir doğal sayının
5 ile bölümünden kalan 1 ise, sayının birler basamağı 1 ya da 6 dır.
5 ile bölümünden kalan 2 ise, sayının birler basamağı 2 ya da 7 dir.
5 ile bölümünden kalan 3 ise, sayının birler basamağı 3 ya da 8 dir.
5 ile bölümünden kalan 4 ise, sayının birler basamağı 4 ya da 9 dur.
ÖRNEK: 49287 sayısının birler basamağı 7 olduğundan bu sayının 5 ile bölümünden kalan 2 dir.
ÖRNEK: Dört basamaklı A73A sayısı 5 ile tam bölünebilmekledir. Buna göre, bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
Çözüm: A73A sayısı 5 ile tam bölünüyorsa A = 0 ya da A = 5 tir. Ancak bu sayı dön basamaklı olduğundan A = 0 olamaz. O halde sayımız 5735 sayısıdır. 5735 sayısının rakamları toplamı 5 + 7 + 3 + 5 = 20 dir. Dolayısıyla 3 e bölündüğünde kalan 2 dir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi