9 ile Bölünebilme: Rakamları toplamı 9 un katı olan doğal sayılar 9 ile tam bölünür. Bir sayının 9 a bölümünden kalan, o sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir.
ÖRNEK: 87264 sayısının rakamları toplamı 8 + 7 + 2 + 6 + 4 = 27 dir. 27 sayısı 9 un katı olduğu için 87264 sayısı da 9 un katıdır, yani 9 ile tam bölünür.
ÖRNEK: Altı basamaklı 2A43BA sayısı 2 ve 9 ile tam bölünüyor, 5 ile bölündüğünde kalan 3 oluyor. Buna göre, A . B çarpımı kaçtır?
Çözüm: 2A43BA sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3 ise, son rakam yani A rakamı 3 ya da 8 dir. 2A43BA sayısı 2 ile tam bölündüğü için A çift olmalıdır.  O halde A = 8 dir. 2843B8 sayısı 9 ile tam bölünüyorsa rakamları toplamı 2 + 8 +4 + 3 + B + 8 = 25 + B sayısı 9 un katı olmalıdır. Bu durumda B = 2 dir. (Çünkü 25 + 2 = 27 sayısı 9 un katıdır.) O halde A . B = 8 . 2 = 16 bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi