8 ile Bölünebilme: Bir doğal sayının son üç basamağının oluşturduğu üç basamaklı sayı 8 in katı ise, bu sayı 8 ile tam bölünür, 8 in katı değilse 8 e bölümünden kalan, verilen sayının son üç basamağının 8 e bölümünden kalana eşittir.
ÖRNEK: 47320, 36400, 25128, 14032, 13000 sayıları 8 e tam bölünür. 320, 499, 128, 032,000 sayıları 8 in tam katıdır. Ancak 3486 sayısı 8 ile tam bölünmez. Çünkü son üç basamağı oluşturan 486 sayısı 8 ile bölündüğünde kalan 6 olduğu için 3486 sayısı da 8 ile bölündüğünde kalan 6 dır.
ÖRNEK: Rakamları farklı beş basamaklı 394A2 sayısı 8 ile tam bölünmektedir. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
Çözüm: 394A2 sayısı 8 ile tam bölündüğü için son üç basamağı oluşturan 4A2 sayısı da 8 ile tam bölünür. Bu durumda A yerine 3 ya da 7 gelebilir. 394A2 sayısının rakamları farklı olduğu için A = 3 olamaz. O halde A = 7 olup sayımız 39472 sayısıdır. Bu sayının rakamları toplamı 3 + 9 + 4 + 7 + 2 = 25 olduğundan 3 ile bölümünden kalan, 25 in 3 ile bölümünden kalana yani 1 e eşittir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi