Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Önermeler ve Bileşik Önermeler

Sonraki Konu: Bileşik Önermeler

Önermeler Soruları ve Çözümleri

 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?
A) “Bugün tiyatroya gidelim.”
B) “Bir ay 7 gündür.”
C) “Karesi 4 olan sayı kaçtır?”
D) “İyi akşamlar!”
E) “Emir bugün okula gelmedi.”
“Bir ay 7 gündür.” iladesi kesin bir yargı belirttiğinden
önermedir.

Soru: Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1’dir?
A) “Ay bir gezegendir.”
B) “Karenin bütün iç açıları 90° dir.”
C) “2 – 4 = -6 dır.”
D) “Çift ve asal olan doğal sayı yoktur.”
E) “Üçgenin alanı, herhangi iki kenarının çarpımının yarısıdır.”
Karenin iç açıları eşit ve 90″ olduğundan verilen yargı doğrudur. Bu durumda doğruluk değeri 1 dir.

Soru: “Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180″ dir.” önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.”
B) “Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.”
C) “Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.”
D) “Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° değildir.”
E) “üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 180° değildir.”
İstenen önermesinin değili “üçgenin iç açılarının toplamı 180″ değildir.” şeklindedir.

Soru: ~ q : Sınıfımızın mevcudu 24 kişidir. olduğuna göre, q önermesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Sınıfımızın mevcudu 24 kişiden azdır.”
B) “Sınıfımızın mevcudu 24 kişiden fazladır.”
C) “Sınıfımızın mevcudu 24 kişidir.”
D) “Sınıfımızın mevcudu 24 kişi değildir.”
E) “Sınıfımızın mevcudu 24 kişi veya daha azdır.”
“Sınıfımızın mevcudu 24 kişidir.” ifadesinin olumsuzu “Sınıfımızın mevcudu 24 kişi değildir”

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir önermenin doğruluk değeri için iki farklı durum vardır.
B) Bir önermenin olumsuzu, iki farklı doğruluk değeri alabilir.
C) Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle oluşan yeni önermeye, bu önermenin değili denir.
D) Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye, eşit önermeler denir.
E) Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir.
Doğruluk değeri aynı olan önermelere “denk” önermeler denir. D yanlıştır.

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önermedir?
A) “Tren yolculuğu, uçak yolculuğundan daha iyidir.”
B) “Matematik öğretmenimizin gözleri çok güzel.”
C) “Gökyüzünün rengi yeşildir.”
D) “11/A sınıfındaki öğrenciler çok zekidir.”
E) “Kız öğrenciler erkeklere göre daha başarılıdır.”
C Kesin yargı bildiriyor.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?
‘ A) “74 sayısının 5 ile tam bölünür.”
B) “Ardışık iki tam sayının toplamı tektir.”
C) “7 bir rakamdır.”
D) “İki basamaklı en küçük sayı -99 dur.”
E) “En güzel renk mavidir.”
E Yargı belirtmiyor.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi