Aralarında Asal Olan Sayıların Çarpımına Bölünebilme 9. Sınıf

Aralarında Asal Olan Sayıların Çarpımına Bölünebilme: 1 dışında ortak pozitif tam böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Bir doğal sayı aralarında asal olan iki sayıya lam bölünüyorsa, bu sayıların çarpımına da tam bölünür. Bir doğal sayının, aralarında asal sayıların çarpımına bölünmesi için bu sayıların her birine ayrı ayrı tam bölünmesi gerekir.

Aşağıdaki kuralları inceleyelim.

  • Bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için, bu sayı hem 2, hem de 3 ile tam bölünebilmelidir. (Çünkü 6 = 2 . 3, 2 ile 3 aralarında asal)
  • 12 = 4 . 3 (4 ile 3 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 12 ile tam bölünüyorsa, 4 ve 3 ile tam bölünür.
  • 15 = 5 . 3 (5 ile 3 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 15 ile tam bölünüyorsa 5 ve 3 ile tam bölünür.
  • 18 = 2 . 9 (2 ile 9 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 18 ile tam bölünüyorsa 2 ve 9 ile tam bölünür.
  • 24 = 8 . 3 (B ile 3 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 24 ile tam bölünüyorsa 8 ve 3 ile tam bölünür.
  • 30 = 10 . 3 (10 ile 3 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 30 ile tam bölünüyorsa 10 ve 3 ile tam bölünür.
  • 36 = 4 . 9 (4 ile 9 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 36 ile tam bölünüyorsa 4 ve 9 tam bölünür.
  • 45 = 5 . 9 (5 ile 9 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 45 ile tam bölünüyorsa 5 ve 9 ile tam bölünür.
  • 90 = 10 . 9 (10 ile 9 aralarında asal) olduğundan, bir sayı 90 ile tam bölünüyorsa 10 ve 9 ile tam bölünür.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi