Kategoriler: Eğitim

Pisagor (Pythagoras), Antik Yunan döneminde yaşamış önemli bir matematikçi, filozof ve bilim insanıdır. M.Ö. 570 ile 495 yılları arasında doğduğu düşünülmektedir. Ancak hakkında kesin tarih bilgisi olmadığı için doğum ve ölüm tarihleri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Pisagor, özellikle Pisagor Teoremi olarak bilinen geometrik teoremi ile tanınır. Bu teorem, dik üçgenlerde hipotenüsün karesinin, diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eder. Yani a ve b kenarlarına sahip bir dik üçgenin hipotenüsü c ise,
Pisagor Teoremi a^2 + b^2 = c^2 şeklinde ifade edilir.

Pisagor aynı zamanda matematiksel ilişkileri keşfetmeye ve sayıların özelliklerini incelemeye büyük ilgi duyan bir matematikçiydi. Ona göre sayılar ve matematik evrenin temel yapısını oluşturuyordu. Pisagor ve onun takipçileri arasında sayılara ve şekillere mistik anlamlar atfeden bir yaklaşım bulunuyordu. Örneğin, tam sayılar arasındaki oranları inceleyerek müzikal armoni ve evrensel düzen arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorlardı.

Pisagor aynı zamanda Pythagoras Okulu‘nu kurmuş ve bu okul, hem matematik hem de felsefe alanında öğrenciler yetiştirmiş bir merkez haline gelmiştir. Pythagoras Okulu’nun öğretileri ve inançları, gizlilik içinde yürütülüyordu ve öğrencilerine saygı, dürüstlük, sessizlik gibi erdemleri öğretiyordu.

Pisagor ve öğretileri, Antik Yunan matematiği ve düşüncesine büyük etki yapmıştır. Onun çalışmaları, matematiğin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve günümüzde hala matematiksel ve bilimsel düşüncenin önemli bir parçası olarak değerlendirilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi