Soru: Matematik sınavına giren sekiz öğrencinin aldıkları puanlar 70, 60, 80, 70, 65, 85, 60, 60 olduğuna göre, puanların tepe değeri kaçtır?
  A) so B) 65 c) 70 D) 80 E)85

  Soru: Bir sınavda 12 öğrenci aşağıdaki puanları almıştır.
  92, 65, 43, 24, 86, 90, 95, 50, 15, 40, 50, 65
  Buna göre, puanların ranjı (açıklığı) kaçtır
  A) ss B) 30 c) 75 D) 70 ass

  Soru: 72, 64, 82, 50, 80, 58, 68, 72, 62, 77
  Yukarıda bir sınıftaki on öğrencinin matematik dersinden yazılıda aldıkları notlar verilmiştir. Buna göre, yazılı notlarının medyanı kaçtır?
  A) 62 B) 64 cms mes E)70

  Soru: İki basamaklı 5 doğal sayıdan oluşan bir sayı dizisinin açıklığı 52 dir. Bu sayı dizisinin modu olmadığına göre, bu beş sayının toplamı en çok kaçtır?
  A) 434 B) 435 c) 436 D) 437 E)438

  Soru: Ardışık 7 sayıdan oluşan bir sayı dizisinin aritmetik ortalaması 63 tür. Buna göre, bu sayı dizisinin medyanı ile açıklığının toplamı kaçtır?
  A) 66 B) 67 C) 68 D) 69 E)70

  Soru: Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin beş dersin birinci sınavından aldıkları puanlarla ilgili istatistiki bilgiler verilmiştir. Buna göre, öğrenciler arasındaki farklılaşma en çok hangi derste olmuştur?
  A) Matematik B) Geometri C) Fizik
  D) Kimya E) Biyoloji

  Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
  13 Haziran 2020 Cumartesi