Kategoriler: 9. Sınıf Matematik

İki veya daha fazla önermenin “ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak” gibi bağlaçlarla birbirine bağlanması sonucu elde edilen önermelere bileşik önerme denir.

“Ve” bağlacı bunlardan biridir. “Ve” bağlacı “Λ” sembolü ile gösterilir. p Λ q gibi.

Örneğin; “2 – 2 = 4 ve Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.”

Örneğin; p önermesinin doğruluk değeri 1, q önermesinin doğruluk değeri 0 olsun.
p Λ q ≡ 1 Λ 0

Sonraki Konu: Veya Bağlacı

Ve Bağlacı Soruları ve Çözümleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi