Soru: 56 ceviz 2 çocuğa öyle paylaştırılsın ki; birinci 3 tane alırsa ikincisi 4 tane alsın. Buna göre birinci çocuk kaç ceviz alır?
  A) 21 B) 24 c)27 D)28 E)30

  Soru: Çevresi 124 cm olan bir üçgenin kenarları 2, 3 ve 5 sayılarıyla ters orantılıdır. Üçgenin en kısa kenarı kaç cm dir?
  A)15 B)16 c)20 D)24 E)28

  Soru: Aynı nitelikteki 6 işçi günde 12 saat çalışarak 8 günde aynı ebatta 24 halı dokuyorlar. Önceki işçilerle aynı nitelikteki 4 işçi günde 9 saat çalışarak kaç günde aynı ebatlarda 18 halı dokur?
  A)10 B)12 c)15 one E)18

  Soru: Bir fabrikada iş miktarı 12 katına, günlük çalışma süresi 2 katına çıkarılır, işçi sayısı yarıya indirilirse işi bitirme süresi nasıl değişir?
  A) 2 katına çıkar. B) 4 katına çıkar.
  C) 8 katına çıkar. D) 12 katına çıkar.
  E) Değişmez.

  Soru: 30 kişilik bir kuyrukta Fatma baştan onsekizinci, Şerife sondan onyedincidir. Buna göre, Fatma ile Şerife arasında kaç kişi vardır?
  A) 6 B) 5 o) 4 D) 3 E)2

  Soru: Her tam turunda 3 cm daha fazla kumaş sarılabilen bir ruloya, 10 tam turda sarılabilen kumaşın boyu 285 cm dir. Buna göre, sarılan kumaşın ilk tam turu kaç cm dir?
  A)10 B)15 c)20 D)24 E)30

  Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
  13 Haziran 2020 Cumartesi