Bir Açının Trigonometrik Değerlerinin Dar Açı Cinsinden Yazılması 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf, Trigonometrik Fonksiyonlar

900 den Büyük Açıların x-eksenine Göre Açılımı

Çözümlü Sorular

900 den Büyük Açıların y-eksenine Göre Açılımı

Sonraki Konu: Kosinüs Teoremi

Çözümlü Sorular

alfa açısı 180 artı eksi teta veya 360 artı eksi teta şeklinde yazılmış ise öncelikle teta dar açı kabul edilerek açının bulunduğu bölge tespit edilir. Trigonometrik fonksiyonun o bölgedeki işareti alınır. Trigonometrik fonksiyonun adı aynı kalır.

alfa açısı 90 artı eksi teta veya 270 artı eksi teta şeklinde yazılmış ise öncelikle teta dar açı kabul edilerek açının bulunduğu bölge tespit edilir. Trigonometrik fonksiyonun o bölgedeki işareti alınır. Sonra trigonometrik fonksiyonun adı, sin <--> cos, tan <--> cot şeklinde değiştirilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi