1. ÜNİTE: TRİGONOMETRİ

A. Yönlü Açılar

 1. Yönlü Açı
 2. Açı Ölçü Birimleri
 3. Birim Çember ve Esas Ölçü

B. Trigonometrik Fonksiyonlar

 1. Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması
  –> Kosinüs ve Sinüs Fonksiyonları
  –> Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonları
  –> Sekant ve Kosekant Fonksiyonları
  –> Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri
  –> Bir Açının Trigonometrik Değerlerinin Dar Açı Cinsinden Yazılması
 2. Kosinüs Teoremi
 3. Sinüs Teoremi
 4. Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
 5. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

A. Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • İki Nokta Arasındaki Uzaklık
 • Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları
 • Analitik Düzlemde Doğrular
 • Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi