2 ile bölünebilme: Bir doğal sayının birler basamağı çifl ise bu sayı 2 ile tam bölünür, birler basamağı tek ise, bu sayının 2 ye bölümünden kalan 1 dir.
ÖRNEK: 3648 sayısı 2 ile lam bölünür, yani kalan sıfırdır. (Çünkü sayısının birler basamağındaki 8 rakamı çifttir.) 2587 sayısı 2 ile bölündüğünde kalan 1 olur.
ÖRNEK: Dört basamaklı, rakamları farklı 804A sayısı 2 ile tam bölündüğüne göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Çözüm: 804A sayısı 2 ile tam bölündüğü için, son basamağındaki A rakamı çift olmalıdır. 804A sayısının rakamları farklı olduğu için A yerine sadece 2 ile 6 gelebilir. O halde A nın alabileceği değerler toplamı 2 + 6 = 8 bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi