Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf, Yönlü Açılar 11. Sınıf

Yönlü Açılar Soruları ve Çözümleri

Açının köşesi etrafında, başlangıç kenarından bitim kenarına iki türlü gidilebilir. Bunlardan biri saatin dönme yönünün tersi, ikincisi ise saatin dönme yönünün aynısıdır. Saatin dönme yönünün tersi olan yöne pozitif (+), aynı olan yöne negatif (-) yön denir. BOA açısı pozitif yönlü bir açı olup BOA şeklinde gösterilir. AOB açısı negatif yönlü bir açı olup OTB şeklinde gösterilir. Trigonometride açıların yönü ok yardımıyla belirlenir.

Birim Çember: Analitik düzlemde, merkezi başlangıç noktasında ve yarıçap uzunluğu 1 birim olan çembere birim çember denir.

Derece: Bir tam çember yayının 360 eş parçasından birini gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir ve 1° şeklinde gösterilir.

Dakika: 1 derecelik yayın ya da açının 60 ta birine 1 dakika denir ve 1' şeklinde gösterilir. 1 derece 60 dakikadır. 1° = 60', 1 dakika 60 saniyedir. 1' = 60" şeklinde gösterilir.

Soru: Ölçüsü 15° 23' olan açının kaç dakika ve kaç saniye olduğunu bulunuz.
Çözüm: 1° = 60'
15° = 15 . 60' = 900'
900' + 23' = 923' olur.
923' = 923 . 60" = 5538" olur.

Radyan: Bir tam çemberin yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayını gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir. R harfi ile gösterilir. Bir açının derece cinsinden ölçüsü D, radyan cinsinden ölçüsü R olsun. Tam bir çember yayı 360° veya 2pi radyandır. Bir açının derece olarak [0, 360°) aralığındaki ölçüsüne veya radyan olarak [0, 2pi) aralığındaki ölçüsüne esas ölçü denir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi