Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf, Trigonometrik Fonksiyonlar

Sinüs ve Kosinüs Fonksiyonlarının Bölgelere Göre İşaretleri

Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonlarının Bölgelere Göre İşaretleri

Bilgi: Bölgelere göre trigonometrik fonksiyonların işaretlerini ezberlemek yerine birim çember yardımıyla rahatlıkla bulabiliriz. Birim çember üzerindeki bir noktanın apsisi (1. bileşeni) kosinüs, ordinatı da (2. bileşen) sinüstür. Bu bilgiyi kullanırsak 1. bölgede birim çember üzerindeki tüm noktaların apsis ve ordinatları pozitiftir. 2. Bölgeye geçtiğimizde, birim çember üzerindeki noktaların apsisleri negatif ordinatları ise pozitiftir. Buradan 2. bölgede sinüs pozitif, kosinüs de negatif bulunur. Tanjant ve Kotanjant Sinüs ve Kosinüsün birbirine oranı olduğundan dolayı + nın – ye ya da – nin + ya bölümü negatif olur. ani 2. Bölgede tanjant ve kotanjant negatif olur. Diğer bölgeleri de bu şekilde bulabilirsiniz.

Örnek:

Örnek:

Örnek:

Sonraki Konu: Bir Açının Trigonometrik Değerlerinin Dar Açı Cinsinden Yazılması

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi