Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf, Yönlü Açılar 11. Sınıf

Sonraki Konu: Açı Ölçü Birimleri

Yönlü Açı Soruları ve Çözümleri

Çözüm: a. Saatin dönme yönünün aynısı olduğundan açı negatif yönlüdür. Bağlangıç kenarı OA ışınıdır. Bitim kenarı da OB ışınıdır. Açı ise AOB açısıdır.
b. Saatin dönme yönünün aynısı olduğundan dolayı açımız negatif yönlü açıdır. Bu açının başlangıç noktası OC ışını, bitim noktası ise OD ışınıdır. Açının kendisi ise COD açısıdır.
c. Saatin dönme yönünün tersi olduğundan dolayı  açı pozitif yönlü bir açıdır. Bağlangıç noktası OF ışını ve bitim noktası da OE ışınıdır. Açı ise FOE açısıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi