Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN BİRİM ÇEMBER YARDIMIYLA AÇIKLANMASI

Kosinüs Fonksiyonu

Sinüs Fonksiyonu

Tanjant Fonksiyonu

Kotanjant Fonksiyonu

Sekant Fonksiyonu

Kosekant Fonksiyonu

DİK ÜÇGENDE DAR AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI

TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER

Bir Açının Trigonometrik Değerlerinin Dar Açı Cinsinden Yazılması

KOSİNÜS TEOREMİ

SİNÜS TEOREMİ

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

Trigonometrik Fonksiyonların Periyotları

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi

TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi