Kosinüs ve Sinüs Fonksiyonları 11. Sınıf

Birim çember üzerinde alfa açısına karşılık gelen P(x, y) noktasının apsisine alfa açısının kosinüsü denir ve cosalfa ile gösterilir. alfa gerçek sayısını, cosalfa ya dönüştüren fonksiyona da kosinüs fonksiyonu denir. Aynı şekilde, P(x, y) noktasının ordinatına da alfa açısının sinüsü denir ve sinalfa ile gösterilir. alfa gerçek sayısını, sinalfa ya dönüştüren fonksiyona sinüs fonksiyonu denir. Birim çember üzerindeki her noktanın apsis ve ordinatı [- 1, 1] aralığında olduğundan sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının tanım kümeleri R ve görüntü kümeleri [-1,1 ] aralığıdır. Her alfa reel sayısı için sinalfa ve cosalfa ifadeleri -1 ile 1 arasında değer alırlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi