Trigonometrik Fonksiyonların Periyodu 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf, Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonların Periyodu Soruları ve Çözümleri

f fonksiyonunda her x elemanıdır R için f (x + T) = f (x) eşitliğini sağlayan bir T reel sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon denir ve T reel sayısına periyod denir. sin (x + 2 pi) = sin x ve cos (x + 2 pi) = cos x olduğundan T = 2 pi olup sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının periyodu 2 pi dir. tan (x + pi) = tan x ve cot (x + pi) = cot x olduğundan T = pi olup tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının periyodu pi dir. f(x) ve g(x) periyodik fonksiyonlar olmak üzere f(x) ± g (x) fonksiyonun periyodu, f(x) ve g(x) fonksiyonlarının periyotlarının en küçük ortak katına eşittir.

Uyarı: a, b birer gerçek sayı, a sıfırdan farklı, n pozitif tam sayı ve f fonksiyonunun periyodu P olmak üzere, f(x) = sin üzeri n ax + b ise n tek iken periyod 2 pi bölü a, n çift iken periyod pi bölü a dır. f(x) kosinüs üzeri n ax + b ise n tek iken periyot 2 pi bölü a ve n çift iken periyod pi bölü a dır.
Uyarı: a, b tam sayı, a sıfırdan farklı, n pozitif tam sayı ve f fonksiyonun periyodu P olmak üzere tanjant veya kotanjant üzeri n ax + b ise P = pi bölü a dır.
Uyarı: secx eşittir 1 bölü cosx ve cosec x =1 bölü sinx olduğundan periyotları sin ve cos fonksiyonlarında olduğu gibi bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi