Sekant ve Kosekant Fonksiyonları 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Matematik, Trigonometri 11. Sınıf, Trigonometrik Fonksiyonlar

Sonraki Konu: Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri

Sekant ve Kosekant Fonksiyonları Soruları ve Çözümleri

CD doğrusu birim çembere P noktasında teğet olup eksenleri kestiği noktalar C ve D olsun. POB açısı alfa olmak üzere, D noktasının apsisine alfa açısının sekantı denir ve alfa açısının sekantı sec alfa biçiminde gösterilir. C noktasının ordinatına alfa açısının kosekantı denir ve alfa açısının kosekantı cosec alfa veya csc alfa biçiminde gösterilir. A ve C noktalarında sekant değeri tanımsız olacağından, sekant fonksiyonunun,
Tanım Kümesi: R - {pi/2 + k.pi, k elemanıdır Z}
Görüntü Kümesi: R - (-1, 1) olur.

B ve O noktalarında kosekant değeri tanımsız olacağından kosekant fonksiyonun,
Tanım Kümesi: R - {k.pi, k elemanıdır Z}
Görüntü Kümesi: R - (-1, 1) olur.

Birim çember üzerinde m(COA) = alfa olmak üzere, C noktasındaki teğetin y eksenini kestiği noktanın ordinatına, alfa gerçek sayısının kosekantı denir ve cosec alfa ile gösterilir. C noktasındaki teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisine, alfa gerçek sayısının sekantı denir ve sect alfa ile gösterilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi