Önermeler Soruları ve Çözümleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Önermeler ve Bileşik Önermeler

Soru: Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Birbirinin değili olmayan 5 önermenin birbirine göre 32 farklı durumu vardır.
B) Birbirine göre 128 farklı durumu olan ve birbirinin değili olmayan 7 önerme vardır.
C) Birbirinin değili olmayan n – 2 önermenin birbirine göre 8 farklı durumu varsa n = 5 tir.
D) Bir önerme ile bu önermenin değilinin birbirine göre 4 farklı durumu vardır.
E) p ile (~p) önermelerinin birbirine göre 2 farklı durumu vardır.
Tablodan da görülebileceği gibi 2 durum vardır.

i) “-1 sayısı bir doğal sayıdır”
ii) “üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.”
iii) “En küçük asal sayı 2 dir.”
iv) “Deltoid bir paralelkenardır.”
önermelerinden kaç tanesinin değili doğrudur?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
i) “-1 sayısı bir doğal sayı değildir.” (D)
ii) “Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° değildir.” (Y)
iii) “En küçük asal sayı 2 değildir.” (Y)
iv) “Deltoid bir paralelkenar değildir.” (D)

Soru: p: “En küçük çift tam sayı 0 dır.”
q: “17 sayısı 5 ile bölünemez.”
r: “Ankara Türkiye’nin başkentidir.”
Verilen önermelerin olumsuzlarının doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1,1    B) 1,1,0    C) 0,1,0
D) 1,0,0    E) 1,1,1
p=0 ise p’=1
q=1 ise q’=0
r=1 ise r’=0
olup p’, q’, r’ önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla 1, 0, 0 dır.

Soru: Aşağıda verilen önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0 dır?
A) “V2 sayısı irrasyoneldir.”
B) “45 sayısı 3 ile bölünür.”
C) “Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.”
D) “51 sayısı asaldır.”
E) “Bir gün 24 saattir.”
51 sayısı 3 ile bölündüğü için asal sayı değildir. Bu yüzden doğruluk değeri 0 dır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi