Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Kümelerde İşlemler

Küme Problemleri Soruları ve Çözümleri

Soru: Bir halk eğitim merkezinde ahşap boyama, taş boyama ve seramik boyama olmak üzere üç farklı kurs açılıyor. Kursa katılan kişilerin bu kurslardan en az birine katılacağı biliniyor.
12 kişi ahşap boyama, 9 kişi taş boyama ve 13 kişi seramik boyama kursuna katılıyor.
Ahşap boyama kursuna katılanlar seramik boyama kursuna katılmıyor.
Kursa katılan toplam kişi sayısı 22 olduğuna göre, kurslardan herhangi ikisine birden katılan kişi sayısı kaçtır?
A)9 B)10 c)11 D)12 E)13

Soru: Kan gruplarının belirlenmesi A, B ve Rh antijenlerinin varlığı veya yokluğu ile ilgilidir. Örneğin A antijeni bulunup B ve Rh antijenleri bulunmayan kan grubu A Rh (-), A ve B antijenlerinin bulunmayıp Rh antijeninin bulunduğu kan grubu 0Rh (+) tir.
Bir sınıfta kanında en çok 2 antijen bulunan 32 kişi, en az iki antijen bulunan 22 kişi bulunmaktadır. Bu sınıfta kanında 2 antijen bulunan kişi sayısı 16 olduğuna göre, sınıf mevcudu kaçtır?
A) 38 B) 37 C) 36 D) 35 E) 34
Çözüm: M: Kanında D antijen bulunan kişiler
N: Kanında 1 antijen bulunan kişiler
K: Kanında 2 antijen bulunan kişiler
L: Kanında 3 antijen bulunan kişiler olmak üzere
s(0) + s(1) + s(2) = 32
s(2) + s(3) = 22
s(2) = 16 ise s(3) = 6, s(0) + s(1) = 16
sınıf mevcudu 16 + 16 + 6 = 38 dir.

Soru: Bir giyim mağazasında bir günde yapılan alışverişle ilgili aşağıdakiler biliniyor.
Mağazadan alışveriş yapan her müşteri gömlek ya da pantolondan sadece birinden satın almıştır.
Mağazada alışveriş yapanların %25'i erkektir.
Gömlek alan kadın müşteri sayısı, pantolon alan erkek müşteri sayısının 2 katı, toplam müşteri sayısının 6 da biridir.
Pantolon alan kadın müşteri sayısı 42 olduğuna göre, mağazadan alışveriş yapan toplam müşteri sayısı kaçtır?
A) 108 B) 96 C) 84 D) 72 E) 66

Soru: En az bir oyun oynayanların bulunduğu bir grupta tavla oynayan 13 kişi, satranç oynayan 15 kişi, dama oynayan 18 kişi, tavla ve satranç oynayan 5 kişi, tavla ve dama oynayan 4 kişi dama ve satranç oynayan 6 kişi, bu üç oyunu da oynayan 2 kişi vardır. Buna göre, bu grupta toplam kaç kişi vardır?

Soru: Matematik, geometri ve fizik derslerinden en az birini geçen 62 kişilik bir sınıfta matematikten geçenler diğer derslerden geçememiştir. Yalnız bir dersten geçen 55, matematik veya geometri derslerinden geçen 39, matematik veya fizik derslerinden geçen 44 kişi olduğuna göre, matematik dersinden geçen kaç kişi vardır?

Soru: 32 kişilik bir sınıfta fizik, kimya ve biyoloji derslerinin üçünden de geçenlerin sayısı bu üç dersten de kalanların sayısına eşittir. Sadece iki dersten geçenlerin sayısı ise bu üç dersten de kalanların sayısının iki katı, sadece bir dersten geçenlerin yarısı kadardır. Buna göre, bu derslerin hiç birinden geçemeyen kaç kişi vardır?

Soru: Bir turist grubu İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerden oluşmaktadır. Gruptakilerin %70 i İngilizce, %60 ı Almanca bilmektedir. Her iki dili bilen 6 kişi olduğuna göre, bu grupta kaç kişi vardır?

Soru: Bir kafede oturan bir grup, çay ya da kahveden birini içenlerden oluşmaktadır. %60 ı erkek olan bu grubun %30 u çay içmektedir. Gruptaki erkeklerin % 20 si çay içmekte ve gruptaki 11 bayan kahve içmektedir. Buna göre, bu grupta kaç kişi vardır?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi