Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Kümelerde Temel Kavramlar

Liste Yöntemi

Venn Şeması Yöntemi

Ortak Özellik Yöntemi

Kümelerin Gösterilişi Soruları ve Çözümleri

 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) BURSA kelimesindeki harflerin kümesi {B, U, R, S, A} dır.
B) 49652 sayısındaki rakamların kümesi {2, 4, 5, 6, 9} dur.
C) MARMARA kelimesindeki harflerin kümesi {M, A, R} dır.
D) MAKAS kelimesindeki harflerin kümesi {M, A, K, A, S} tır.
E) 1000 sayısındaki rakamların kümesi {0,1} dir.
Çözüm: Kümede her eleman bir kere yazıldığından MAKAS kelimesindeki harflerin kümesi (M, A, K, S) tır.

Soru: A= {1, 2, (3. 4}, 5) kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 elemanıdır A B) {3,4} elemanıdır A c) 4 elemanı değildir A
D) s(A) = 4 E) 3 elemanıdır A
(Kümenin her bir elemanının, aralarında virgül olacak şekilde, { } sembolü içine yazılmasına liste yöntemiyle gösterim denir. Kümede her eleman bir kere yazılır.Kümedeki elemanların yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez.)
Çözüm: A kümesinin elemanlarından biri 1 dir. Bu durumda 1 elemanıdır A dır. A kümesinin elemanlarından bir diğeri de {3, 4} tür. Bu durumda {3, 4} elemanıdır A dır. A kümesinin elemanları içinde 4 yoktur. Bu durumda 4 elemanı değildir A dır. A kümesinin elemanları 1, 2, {3, 4}, 5 olduğundan A kümesinin eleman sayısı 4 tür. A kümesinde 3 elemanı yoktur. Dolayısıyla 3 elemanı değildir A dır. Cevap E

Soru: A = {0, 2, 4, 6, 8) olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi A kümesini tanımlar?
A) "Bazı çift sayılar"
B) "Beş tane çift sayı"
C) "10 dan küçük olan çift sayılar"
D) "10 dan küçük pozitif çift sayılar"
E) "10 dan küçük çift doğal sayılar"
Çözüm: Hepsi çift, doğal sayı ve 10 dan küçük olduğundan E şıkkıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi