Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Kümelerde İşlemler

Kümelerde Fark İşlemi Soruları ve Çözümleri

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Evrensel kümenin tümleyeni ile bir kümenin kesişimi boş kümedir.
B) Bir küme ile tümleyeninin birleşimi evrensel kümedir.
C) Boş kümenin tümleyeni ile bir kümenin kesişimi o kümenin kendisine eşittir.
D) Bir kümenin tümleyeni ile kesişimi evrensel kümedir.
E) Boş kümenin tümleyeninin tümleyeni boş kümedir.
Çözüm: A n A' = Q olduğundan D şıkkında verilen ifade yanlıştır.

Kümelerde Fark İşlemi: A kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların kümesine A kümesinin B kümesinden farkı veya A fark B kümesi denir. A - B veya A \ B ile gösterilir.

Soru: E evrensel küme olmak üzere, E={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, A={2, 3, 5, 8}, B={3, 4, 8, 9}, C={1, 9}
kümeleri için a) A-B b) A-C c) E-B d) C-E
kümelerini bulunuz.
a) A - B kümesi A'da olup B kümesinde olmayan elemanlardan yani 2 ve 5'ten oluşur. A - B = {2, 5}
b) A - C kümesi, A kümesinde olup C kümesinde olmayan elemanlardan oluşur. A - C = {2, 3, 5, 8}
c) E - B kümesi, evrensel kümenin B kümesinden farklı olan elemanlarıdır. E - B = {1, 2, 5, 6, 7}
d) C - E kümesinin elemanları C kümesinde olup evrensel kümede olmayan elemanlardır. C kümesindeki elemanlar E'de de olacağından C - E = 0 olur.

Soru: A, B aynı evrensel kümenin alt kümeleri ve
s((A - B)') = 24
s(A' u 51') = 20
s(A) = 26
olduğuna göre, evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır?
A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36
Çözüm: A ve B, aynı E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere,
A' u (A' n 3)' kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) E    B) A    C) B    D) A'    E) B'

Soru: A ve B, aynı E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre, (Au B')' u (A' u B')' kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi