Kategoriler: 8. Sınıf Matematik

 Cebirsel İfadelerin Çarpımı

Sabit TerimKatsayı

Cebirsel ifadeler, bilinmeyenin harflerle gösterildiği ifadelerdir. x, 3x, x2y, ... gibi. Cebirsel ifadelerde, harflere değişken, harflerin önündeki sayılara da katsayı denir. 2x ifadesinde 2 katsayı x ise değişkendir.
Not: Bir cebirsel ifadede katsayı kısmında sayı yoksa gizli 1 var demektir. Örnek olarak x ifadesinde katsayı 1 dir.

Cebirsel İfadelerin Çarpımı: Cebirsel ifadelerin çarpımı yapılırken
- katsayılar çarpılır yine katsayı olarak yazılır.
- Değişkenler çarpılırken aynı değişkenlerin üsleri toplanır. Farklı değişkenler ise aynen yazılır. Örneğin 2x.3y ifadesinde 2 ile 3 ün çarpımından katsayı 6 olur. Değişken ise x.y olur. Sonuç ise 6xy olur. Başka bir örnekte ise 5x2y.yz2 ifadesini çarparsak katsayı 5.1 den 10 olur. Değişken ise x3yz2 olur. Sonuç ise 5x3yz2 dir.

Sabit Terim
- Cebirsel ifadelerde değişken (Bilinmeyen) içermeyen terimlere sabit terim denir. Örneğin 3x2 + 7x + 8 ifadesinde sabit terim 8 dir.
- İki terimli ifadelerin çarpımı durumundaki cebirsel ifadelerde sabit terim bulunurken pratik olarak bilinmeyenlerin yerine 0 yazılır.

Katsayı
- Cebirsel ifadede bilinmeyenin (değişkenin) önünde çarpım durumunda bulunan sayıya katsayı adı verilir.
- İki terimli ifadelerin çarpımı durumunda bulunan işlemlerde katsayılar toplamı bulunurken bilinmeyenlerin yerine 1 yazılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi