Kategoriler: 8. Sınıf Matematik

 

Cebirsel İfadelerin Çarpımı

Sabit Terim

Katsayı

Cebirsel ifadeler, bilinmeyenin harflerle gösterildiği ifadelerdir. x, 3x, x2y, ... gibi. Cebirsel ifadelerde, harflere değişken, harflerin önündeki sayılara da katsayı denir. 2x ifadesinde 2 katsayı x ise değişkendir.
Not: Bir cebirsel ifadede katsayı kısmında sayı yoksa gizli 1 var demektir. Örnek olarak x ifadesinde katsayı 1 dir.

Cebirsel İfadelerin Çarpımı: Cebirsel ifadelerin çarpımı yapılırken
- katsayılar çarpılır yine katsayı olarak yazılır.
- Değişkenler çarpılırken aynı değişkenlerin üsleri toplanır. Farklı değişkenler ise aynen yazılır. Örneğin 2x.3y ifadesinde 2 ile 3 ün çarpımından katsayı 6 olur. Değişken ise x.y olur. Sonuç ise 6xy olur. Başka bir örnekte ise 5x2y.yz2 ifadesini çarparsak katsayı 5.1 den 10 olur. Değişken ise x3yz2 olur. Sonuç ise 5x3yz2 dir.

Sabit Terim
- Cebirsel ifadelerde değişken (Bilinmeyen) içermeyen terimlere sabit terim denir. Örneğin 3x2 + 7x + 8 ifadesinde sabit terim 8 dir.
- İki terimli ifadelerin çarpımı durumundaki cebirsel ifadelerde sabit terim bulunurken pratik olarak bilinmeyenlerin yerine 0 yazılır.

Katsayı
- Cebirsel ifadede bilinmeyenin (değişkenin) önünde çarpım durumunda bulunan sayıya katsayı adı verilir.
- İki terimli ifadelerin çarpımı durumunda bulunan işlemlerde katsayılar toplamı bulunurken bilinmeyenlerin yerine 1 yazılır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi