Kategoriler: 8. Sınıf Matematik

Tamkare Sayılar

Karekök Değerinin Tahmini

Sayıları a√b Şeklinde Yazma

Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi

Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi

Sonucu Doğal Sayı Yapan Çarpanı Bulma 

Ondalıklı Sayının Karekökü

Gerçek Sayılar

Soru: Alanı 256 m2 olan kare şeklindeki bahçenin içine alanları farklı olan 4 adet kare şeklinde kulübe yapılıyor. Geriye kalan alan yeşil alan
olarak kalıyor. Yeşil alanın çevresi kaç metredir?
A) 84 B) 64 c) 60 D) 46

Soru: 40 katlı bir gökdelende her katta 6 ofis vardır. 1. katta 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 nolu ofisler vardır. Buna göre gökdelende kapı numarası tamkare sayı olan kaç ofis vardır?
A)14 B)15 C)16 D)17

Soru: ab iki basamaklı bir tamkare sayıdır. b > a olmak üzere yazılabilecek ab sayıları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) 16,25,36,49
B) 16,25,36,49,64
C) 16,25,36,49,81
D) 16,25,36,49,64,81

Soru: Kare şeklindeki karoları kullanarak karesel bir bölge elde etmek istiyoruz. Elimizde 520 adet karo vardır. Karesel bölge elde etmek için en az kaç tane karoya daha ihtiyacımız vardır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Soru:
o Bir teknenin A noktası ile B noktası arasındaki mesafeye su hattı boyu denir.
0 Su hattı boyu a metre olan deplasman tipi teknenin çıkabileceği en yüksek hıza göre seçilecek motor gücü ise kök a . 2,43 formülüne göre hesaplanır.
0 Formüle göre yapılan hesapta sonuç virgüllü çıkarsa, kendisinden büyük tam sayıya yuvarlanıyor. Örneğin 5,6 = 6 HP gücünde motor.
(Aşağıdaki soruları verilen bilgilere göre çözelim.)
1) Su hattı boyu 9 metre olan bir deplasman tekne için kullanılacak motorun gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 5HP B) 6HP C) 8HP D) 10HP

2) Su hattı boyu 15 metre olan bir deplasman tipi tekne için kullanılacak motor gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 15HP B) 10HP C) 8HP D) 7HP

3) Verilen formüle motor gücü 8 HP olan bir teknenin boyu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 8,9m B) 9m C) 10m D) 12m

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi