Çok Büyük ve Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi: Çok büyük ve çok küçük sayıları standart gösterim birimidir.
40 . 10 üzeri 19 --> 4 . 10 üzeri 20
* 1 küçük eşittir mutlak değer k küçüktür 10 <-- K . 10 üzeri Ü --> Tam Sayı
K: katsayı, Ü: üs

Bilimsel gösterimde katsayımız (k) 1 ile 10 arasındadır.
* k = 1 olabilir. k eşit değildir 10
* -3 . 10 üzeri 5 bilimseldir. Mutlak değer -3 eşittir 3 tür. 1 küçük eşittir 3 küçüktür 10

Örnek: 126 000 000 sayısının bilimsel gösterimini bulalım.
Çözüm: 126 000 000 = 126 . 10 üzeri 6 (Bilimsel Değil) = 12,6 . 10 üzeri 7 (Bilimsel Değil) = 1,26 . 10 üzeri 8 (Bilimsel Gösterim)

Uyarı: 0,96 . 10 üzeri 4 bilimsel değil çünkü 0,96 sayısı 1 den küçüktür.
1. 10 üzeri 4 bilimsel
10. 10 üzeri 4 bilimsel değil
10 üzeri 5 bilimseldir.

Örnek: 0,000149 sayısının bilimsel gösterimini bulalım.
Çözüm: 0,000149 = 149 . 10 üzeri -6 = 14,9 . 10 üzeri -5 = 1,49 . 10 üzeri -4

Uyarı: Katsayı küçülürken üs büyür, katsayı büyürken üs küçülür.

Örnek: a = 3,6 . 10 üzeri -12, b = 3,62 . 10 üzeri -12, c = 3,08 . 10 üzeri -12 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.
Çözüm: Üsler eşit olduğundan katsayısı küçük olan daha küçüktür. Buradan c küçüktür a küçüktür b dir.

* Üsleri farklı olan sayıları kıyaslamak için, hepsini bilimsel şekle getirip sıralayabiliriz.

Örnek: a = 0,000012, b = 12 / 10 üzeri 5, c = 12 . 10 üzeri -7 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım.
Çözüm: Hepsini bilimsel şekilde yazalım.
a = 1,2 . 10 üzeri -5
b = 1,2 . 10 üzeri -4
c = 1,2 . 10 üzeri -6
Buradan sıralamamız c küçüktür a küçüktür b şeklindedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi