Evrensel Küme, Boş Küme, Sonlu ve Sonsuz Kümeler 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Kümelerde Temel Kavramlar

Boş Küme

Evrensel Küme

Sonlu ve Sonsuz Kümeler

Evrensel Küme, Boş Küme, Sonlu ve Sonsuz Kümeler Soruları ve Çözümleri

Sonlu ve Sonsuz Küme: Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme, eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilemeyen kümelere sonsuz küme denir.

ÖRNEK: Aşağıdaki kümelerin sonlu ya da sonsuz küme olduklarını belirIeyelim.
a) A = {12, 14, 16, 18, ... , 40}
b) B = (x | 4 < x < 20, x asal sayı}
c) C = {x | 10<x<30, x bir doğal sayı}
d) D = {x | 0 < x < 2, x bir gerçek sayı}
e) E = {x | x > 20, x bir tam sayı}
Çözüm: a) A kümesinin elemanları 12 den başlayıp 40'a kadar olan çift sayılar olduğundan A kümesi sonlu bir kümedir.
s(A) = 40 - 14 / 2 + 1 = 14 tür.
b) 4 ile 20 arasındaki asal sayılar 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 sayıları olduğundan
B = {5, 7, 11, 13, 17, 19} kümesi sonlu kümedir.
c) 10 ile 30 arasındaki doğal sayıların kümesi
C = (11, 12, 13, , 30) olduğundan C kümesi de sonlu kümedir.
d) 0 ile 2 arasında sonsuz tane gerçek sayı olduğu için D kümesi sonsuz kümedir. sayıları sonsuz elemanlı D kümesinin elemanlarından bazılarıdır.
e) 20 den büyük olan tam sayılar da sonsuz tanedir. Dolayısıyla E kümesi de sonsuz kümedir.

Boş Küme: Hiç bir elemanı olmayan kümeye denir. Dolayısıyla, boş kümelerin eleman sayısı sıfırdır. A kümesi boş küme ise, s(A) = 0 dır. Boş küme 0 ya da { ) sembolleriyle gösterilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi