3 ile Bölünebilme: Bir doğal sayının rakamları toplamı 3 ün katı ise, bu sayı 3 ile tam bölünür, rakamları toplamı 3 ün katı değilse, sayının 3 e bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 e bölümünden kalana eşittir.
ÖRNEK: 3762 sayısının rakamları toplamı 3 + 7 + 6 + 2 18 dir ve 18 sayısı 3 ün katı olduğundan 3762 sayısı 3 ile tam bölünür. 1826 sayısının rakamları toplamı 17 dir ve 17 nin 3 e bölümünden kalan 2 olduğundan 1826 sayısının 3 e bölümünden kalan 2 dir.
ÖRNEK: Dört basamaklı 2A1B sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre, A'nın alabileceği değerlerin toplamını bulalım.
Çözüm: 2A78 sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 ise, 2A78 sayısının rakamları toplamının yani 2 +A+ 7 + 8 = 17 +Anın 3 ün katından 1 fazla olması gerekir. Dolayısıyla, A yerine 2, 5 veya 8 gelebilir. (Çünkü 2278, 2578 ve 2878 sayılarının rakamları toplamı 3 ün katından 1 fazladır) O halde A nın alabileceği değerler toplamı 2 + 5 + 8 = 15 bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi