Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma 8. Sınıf


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik

Soru: Bir depo 3 adet kare şeklinde 1 adet dikdörtgen şeklinde olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.
o Kare şeklindeki bölümlerin kenar uzunlukları metre cinsinden birbirinden farklı tam sayılardır.
o Dikdörtgen bölümün alanı m2 cinsinden bir tam sayı ve kısa kenarı kök 24 metredir.
o Dikdörtgen bölümün alanı, diğer 3 bölümün toplam alanından küçüktür.
Deponun alanı en az kaç m2 dir?
A) 128   B) 97 C) 74 D) 73

Soru: Yukarıdaki sayı doğrusunda 9 ile 12'ye karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre x noktasına karşılık gelen sayı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) kök 90 B) kök 110 C) kök 120 D) kök 128

Soru: Sayı doğrusu şeklinde çizilmiş bir çizgi üstünde duran Efe, Ali'ye doğru kök 27 br ilerliyor ve duruyor. Ali ise Efe'ye doğru kök 12 br ilerliyor ve duruyor. Ali ve Efe'nin arasındaki mesafe için ne söylenebilir?
A) 2 br ile 3 br arasında
B) 2 br ile 1,5 br arasında
C) 1,5 br ile 1 arasında
D) 1 br'den azdır.

Soru: Ece hesap makinesinda iki basamaklı ab sayısını, sonra bölme işlemini sonra ba sayısını tuşlayınca ekranda 1,972 972 sayısı beliriyor. Buna göre, a + b kaçtır?
A) 12 B) 11 C) 10 D) 8

Soru: Farklı uzunluklarda prefabrik duvar kalıpları verilmiştir. Bu kalıpların her birinden en az bir tane kullanılarak dikdörtgen şeklinde kısa kenarı kök 2 m olan bir duvar inşa edilecektir. İnşa edilecek duvarın alanı 54 m2 olduğuna göre, m kaç kalıp kullanılmalıdır?
A) 6   B) 8   C) 9   D) 10

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi