Kategoriler: 8. Sınıf Matematik

Soru: Yukarıdaki grafik iki beyaz eşya mağazasının dört ayda sattığı ürünlerin sayısını göstermektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ocak ve Mart aylarında eşit sayıda ürün satmışlardır.
B) Nisan ayında iki mağaza Ocak ayında sattıklarından daha fazla ürün satmışlardır.
C) Şubat ve Mart ayında satılan toplam ürün 600'den azdır.
D) A mağazası toplamda B mağazasından az ürün satmıştır.

Soru: Spor yapıp sağlıklı yaşamaya karar veren Ayşe ilk gün yarıçapı 20 m olan çember şeklindeki parkuru koşmuştur. Sonraki her gün parkurun yarıçapını beşer metre arttırarak koşmaya devam etmiştir.Buna göre Ayşe'nin 4 günlük koştuğu mesafenin günlere göre dağılımını gösteren grafik hangisidir? (Pi = 3 alınız.)

Soru: Bir bakteri türü her gün bir önceki günün karesi kadar daha çoğalmaktadır. Çoğalmaya 3 bakteri ile başlandığına göre, 4. güne kadarki bakteri sayısının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: Bir mahalledeki ulaşım araçları taksi, motosiklet ve bisiklettir. Bu mahalledeki taksi, motosiklet ve bisiklet sayıları toplamı 120 ve teker sayıları toplamı 332'dir. Taksi ve motosikletlerin teker sayılarının toplamının yarısı 106 olduğuna göre, bu mahalledeki ulaşım araçlarının sayısının daire grafiğinde gösterimi hangisidir?

Soru: Sınavlara hazırlanan bir öğrenci bir buçuk saatlik çalışma periyotu sırasında 20 matematik, 12 sosyal, 18 fen bilimleri, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 8 Türkçe ve 4 İngilizce sorusu çözmüştür. Bu öğrencinin çözdüğü soru sayıları dairesel grafik ile gösterilirse matematik dersine ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 100 B) 90 C) 60 D) 40

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi