Ondalık İfadelerin Karekökü 8. Sınıf

Ondalık İfadelerin Karekökü: Ondalık sayının karekökünü bulmak için önce kesir halinde yazarız. Sonra kök alma işlemini yaparız.

Soru: Bir sepetteki güller 8'er ve 12'şer demetlendiğinde hep 2 gül artıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu sepetteki gül sayısı olamaz?
A) 24   B) 26   C) 50   D) 74

Soru: Bir doğalgaz boru hattının krokisi verilmiştir. Ana boru önce 4 eş alt boruya ayrılıyor. (İstasyon 1) Daha sonra kollardan biri 2 eş alt boruya ayrılıyor. Ana borudan 1 br3 verilen gaz basıncı eve giden boruda kaç br3 olur?
A) 2-3    B) 2-5    C) 2-6    D) 2-8

Soru: Şekilde merkezleri ABCD karesini oluşturan denizde kurulu üst görünümleri daire şeklinde olan balık çiftliklerinin krokisi verilmiştir. 4 balık çiftliği de özdeştir. ABCD karesinin boş kısmına kare şeklinde olan köşegeni ABCD karesinin köşegeniyle çakışık olan bir deniz dubası yerleştirilecektir. Daire şeklindeki balık çiftliklerinin yarıçapı 5 m dir. ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 20 metredir. Deniz dubası balık çiftliklerine temas etmeyecek ölçüde seçilecektir. Dubanın köşegeni metre cinsinden tam sayıdır. Buna göre, deniz dubasının alanı en fazla kaç metrekare olur? (Bir kenarı a br olan karenin köşegen uzunluğu a kök 2 br dir.)
A) 49/2    B) 132    C) 164    D) 200

Soru: Alanı 4 m2 olan kare şeklindeki kumaş 100 eş kareye bölünüyor. Elde edilen kare kumaşlarla yukarıdaki harf oluşturuluyor. E harfinin çevresi kaç metredir?
A) 2,8 B) 3,6 C) 7,2 D) 7,6

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi