Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme 8. Sınıf


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik

Soru: Gül ve Damla dikdörtgen şeklinde ve üstünde üzgün surat çizili olan etiketin üstüne gülen yüz etiketi olan kare şeklinde ve kenar uzunlukları birer tam sayı olan etiketlerden yapıştırmak istiyorlar. Gül'ün yapıştırdığı etiket küçük geliyor ve tam kapatmıyor. Damla'nın yapıştırdığı etiket büyük geliyor. Buna göre, Damla ile Gül'ün etiketlerinin alanları arasındaki fark Laz kaç santimetre karedir?
A) 42    B) 44    C) 57    D) 56

Soru: Ece hanım 240 m2 olan bahçesinde dikdörtgen şeklinde olan bir kamelya ve bir kulübe yaptırmıştır. Ece hanım bahçesinde geriye kalan 110 m2 lik alanı çiçekleri için ayırmıştır. Kulübenin alanı m2 cinsinden tamkare sayıdır ve kamelyanın alanından küçüktür. Kulübenin kısa kenarı 4 kök 2 metre olduğuna göre, uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metre olur?
A) 6 kök 2    B) 7 kök 2    C) 8 kök 2    D) 10 kök 2

Soru: Alanı 1,6 m2 olan kare şeklindeki kumaş 10 eş kareye bölünüyor. Elde edilen küçük karelerden kaç tanesi yan yana konursa, çevresi 2,4 metre olan bir dikdörtgensel bölge elde edilir?
A) 2    B) 3    C) 6    D) 8

Soru: ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 100 kök 6 kmdir. Ahmet Bey aracıyla saat 09:00 da A noktasından C noktasına doğru aracını sürmeye başlamıştır. Karenin C noktasında bulunan radar yarıçapı 40 kök 3 km olan bir dairedeki metal cisimleri görüntüleyebilmektedir. Ahmet Bey'in saatteki hızı 40 kök 3 km dir. Buna göre, Ahmet Bey'in aracı radar ekranında en erken saat kaçta gözükür? (Bir kenar uzunluğu a br olan karenin köşegen uzunluğu a kök 2 br dir.)
A) 11:00    B) 12:00   C) 13:00    D) 14:00

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi