Açık Önerme: İçinde en az bir değişken bulunan ve değişkenin durumuna göre doğru ya da yanlış olan önermelere açık önerme denir. Açık önermeyi doğru yapan değerlerin kümesine, açık önermenin doğruluk kümesi denir.
p(x): İçinde bir değişken bulunan açık önerme
p(x, y): İçinde iki değişken bulunan açık önerme
Denklem ve eşitsizlikler açık önermedir.

Soru: Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Birbirinin değili olmayan 5 önermenin birbirine göre 32 farklı durumu vardır.
B) Birbirine göre 128 farklı durumu olan ve birbirinin değili olmayan 7 önerme vardır.
C) Birbirinin değili olmayan n – 2 önermenin birbirine göre 8 farklı durumu varsa n = 5 tir.
D) Bir önerme ile bu önermenin değilinin birbirine göre 4 farklı durumu vardır.
E) p ile (~p) önermelerinin birbirine göre 2 farklı durumu vardır.

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önermedir?
A) “Tren yolculuğu, uçak yolculuğundan daha iyidir.”
B) “Matematik öğretmenimizin gözleri çok güzel.”
C) “Gökyüzünün rengi yeşildir.”
D) “11/A sınıfındaki öğrenciler çok zekidir.”
E) “Kız öğrenciler erkeklere göre daha başarılıdır.”

Soru: “Bazı insanlar çalışkandır.” önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı insanlar çalışkan değildir.
B) Tüm insanlar çalışkan değildir.
C) Tüm insanlar çalışkandır.
D) Bazı insanlar tembeldir.
E) Tüm insanlar tembel değildir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi